Početak nastave za studente I godine 2019/2020.

Studentima I godine se danas na početku prvog časa obratio prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta i poželeo im je dobrodošlicu u ime profesora, asistenata i saradnika na Fakultetu. Studenti su nastavili da rade u skladu sa rasporedom časova.