Početak zimskog semestra 2020/21. i raspored časova

Školska 2020/2021. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment počinje da se realizuje 01. 10. 2020. godine, prema rasporedu koji se nalazi ovde.

Studenti koji upisuju prvu godinu, koji prelaze na druge, više godine studija, sa neke druge Ustanove, prate nastavu prema novom planu i programu, a svi ostali studenti prate prema planu i programu koji su upisali.

Školske 2020/2021. godine će se predavanja i vežbe iz predmeta za prvu i drugu godinu studija održavati klasično (dolasci studenata na Fakultet), a predavanja i vežbe za treću i četvrtu godinu studija će se održavati online (preko Zoom aplikacije).

Studenti će za svaki predmet dobiti poziv za uključenje od profesora.

Studenti treće i četvrte godine studija koji su upisani u jedinice van mesta sedišta, Vrbas i Vranje, će se, takođe, ukljičaviti u termine predviđene za online nastavu.

Studenti svih godina će dobijati materijale za rad preko Google classroom platforme i za svaki predmet će dobiti Course code od predmetnih profesora.