Početak zimskog semestra 2021/22. i raspored časova

Školska 2021/2022. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment počinje da se realizuje 4. oktobra 2021. godine, prema rasporedu koji se nalazi ovde.

Školske 2021/2022. godine će se predavanja i vežbe u Beogradu za sve godine studija održavati klasično (dolasci studenata na Fakultet) uz poštovanje svih epidemioloških mera, kao i za studente I i II godine u akreditovanim jedinicama van mesta sedišta Ustanove u Vrbasu i Vranju.

Rasporede časova studenti I i II godine u Vrbasu i Vranju će dobiti od svoje studentske službe.

Studenti treće i četvrte godine studija koji su upisani u jedinice van mesta sedišta, Vrbas i Vranje, će se uključivati u nastavu online (preko Zoom aplikacije) u termine predviđene za nastavu u Beogradu. Studenti će za svaki predmet dobiti poziv za uključenje od predmetnog profesora.

Studenti svih godina će dobijati materijale za rad preko Google Classroom platforme i za svaki predmet će dobiti Course code od predmetnih profesora.