Podsetnik: prijava ispita – Septembarski ispitni rok 2019/20.

Prijava ispita za Septembarski ispitni rok odrzaće se od 2. do 4. septembra.

Prijava ispita će se vršiti isključivo elektronskim putem na sledeći način:

  • Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite u Julskom ispitnom roku i poslati na E-mail adresu Studentske službe  studentska.sluzba@fim.rs.
  • Za prijavu ispita potrebno je da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.

Septembarski ispitni rok se održava od 7. do 25. septembra uz sve propisane preventivne mere, a raspored ispita će biti pravovremeno objavljen.