Poseta reciklažnom centru „SSC Metal d.o.o.“

Prof. dr Srđan Tomić, prodekan za nastavu Fakulteta za inženjerski menadžment, kao i asistent Luka Latinović  posetili su danas reciklažni centar gde su sa kolegom doktorandom Darkom Mačkićem obišli postrojenja za reciklažu.

U toku posete kolegama sa Fakulteta je predstavljen proces rada kao i značaj reciklaže i njenog uticaja na životnu sredinu.

Takođe, razgovarano je o potencijalnoj saradnji kroz projekte kako bi studenti doktorskih studija smera Upravljanje otpadom na praktičnim primerima primenili stečeno znanje na studijama.