Poseta studenata FIM Republičkom zavodu za statistiku

Studenti III godine, smera Informacione tehnologije, predvođeni rukovodiocem Katedre, doc. dr Brankicom Pažun, imali su priliku da se upoznaju sa radom IT sektora Zavoda za statistiku Republike Srbije, sa akcentom na IST softverski paket, koji je u potpunosti dizajniran i razvijen u Zavodu. Na taj nacin RZS predstavlja jedinu instituciju pored holandskog nacionalnog zavoda, koja razvija sopstveni softver.

Više na zvaničnoj stranici RZS: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=744