Poseta ustanove Vienna Konservatorium u Budimpešti

Prof. dr Balogh Gabor, direktor visokoškolske ustanove Vienna Konservatorium u Budimpešti, ugostio je 20. juna profesore Fakulteta za inženjerski menadžment i Instituta za umetničku igru.

U razgovoru sa prof. dr Snežanom Arnautović Stjepanović, prodekankom Instituta, prof. dr Srđanom Tomićem, prodekanom Fakulteta i prof. Aleksandrom Ilićem, otvorili su mogućnosti međunarodne saradnje i potencijalnih zajedničkih ostvarenja navedenih institucija iz Budimpešte i Beograda.

Naredni sastanak održaće se u Beogradu, gde će biti potpisan sporazum o saradnji.