Poslednji dan održavanja konferencije AUEIRC’18: 2nd AUE International Research Conference

Danas je poslednji dan održavanja konferencije AUEIRC’18: 2nd AUE International Research Conference, koja se od 13. do 15. novembra odvija na American University in the Emirates u Dubaiju. Na konferenciji su svoje radove predstavili doc. dr Tatjana Ilić Kosanović i prof. dr Duško Tomić i doc.  dr Nikolina Ljepava, koji su trenutno angažovani kao gostujući profesori na American University in the Emirates.

Doc. Dr Tatjana Ilić Kosanović je predstavila rad koji se bavi inženjeringom mekih veština u borbi protiv sajber terorizma koji je napisan zajedno sa prof. dr Vladimirom Tomaševićem i asistentom Damirom Ilićem, prof. dr Tomić se bavio kritičnom infrastrukturom i koridorom 10, a doc. dr Nikolina Ljepava održivim razvojem. Prof. dr Tomić  i doc. dr Ljepava su i vodili određene sesije. Svi radovi prezentovani na ovoj konferenciji će biti publikovani u zborniku radova, koji će objaviti American University in the Emirates i izdavačka kuća Springer.