Potpisan novi Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji – Faculty of Technologies and Systems, Novo mesto

Na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisan je novi Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Faculty of Technologies and Systems, Novo mesto.

Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučnih, tehničkih i obrazovnih projekata, kao i druge oblike međunarodne saradnje. Ugovor su potpisali dekani oba fakulteta: prof. dr Simon Muhič i prof. dr Vladimir Tomašević.