Potvrđen novi Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji – Smilevski Business Academy, Macedonia

Na Fakultetu za inženjerski menadžment potvrđen je novi Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Smilevski Business Academy iz Makedonije.

Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučnih, tehničkih i obrazovnih projekata, kao i druge oblike međunarodne saradnje. Ugovor su u aprilu potpisali dekani oba fakulteta: doc. dr Daniela Karadakov i prof. dr Vladimir Tomašević.