Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji

Danas je na Institutu za umetničku igru, organizacionoj jedinici Fakulteta za inženjerski menadžment, potpisan Sporazum o naučno tehničkoj saradnji između Instituta, odnosno Fakulteta, i Cairo Opera Ballet Company iz Kaira.

Sporazum su potpisali Erminia Gambarelli Kamel, umetnički direktor Cairo Opera Ballet Company i prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučno-stručnih, odnosno umetničkih projekata.