Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji – Fakultet dramskih umetnosti Crne Gore

Na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisan je Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Instituta za umetničku igru, odnosno Fakulteta za inženjerski menadžment, i Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore, sa sedištem u Cetinju.

Sporazum su potpisali docent mr Sehad Čekić, dekan Fakulteta dramskih umetnosti, i prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučno-stručnih, odnosno umetničkih projekata.