Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji

Danas je na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Fakultetom za mediteranske poslovne studije u Tivtu.

Sporazum su potpisali prof. dr Stevo Nikic, dekan Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu, i prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučnih, tehnickih i obrazovnih projekata, kao i druge oblike medjunarodne saradnje.