Potpisan sporazum o saradnji sa Nacionalnim univerzitetom za nauku i tehnologiju MISIS iz Moskve

Dekan, prof. dr Vladimir Tomašević, danas je u ime Fakulteta za inženjerski menadžment potpisao sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Nacionalnim univerzitetom za nauku i tehnologiju MISIS iz Moskve. Dogovoreni su budući koraci o transferu tehnologije.