Potpisan Ugovor o obavljanju praktične nastave sa Javnim preduzećem “Pošta Srbije”

Fakultet za inženjerski menadžment je potpisao Ugovor o obavljanju stručne prakse (praktične nastave) sa Javnim preduzećem “Pošta Srbije”. Stručna praksa će biti realizovana u letnjim mesecima, a konkurs za praksu će biti objavljen u aprilu sa preciznim kriterijumima za izbor studenata. Javno preduzeće “Pošta Srbije” i Fakultet za inženjerski menadžment će uskladiti program prakse prema potrebama Pošta Srbije i prema planu studijskog programa Fakulteta.