Praksa za studente bezbednosti i kreativnih industrija

Fakultet za inženjerski menadžment, odnosno Institut za umetničku igru, organizuju nove događaje, koji će se odigrati u Ustanovi kulture Vuk:

  • 17. jun – Otvoreni Gaga čas;
  • 24. jun – Premijera plesne predstave ALIZA.

Za studente svih godina, smer bezbednost, organizuje se deo stručne prakse kroz kreiranje i implementaciju plana bezbednosti za ove događaje.

Za studente svih godina, smer kreativne industrije, organizuje se deo stručne prakse kroz organizaciju ovih događaja.

Pozivaju se svi studenti smera bezbednost i kreativne industrije da na mejl karijera@fim.rs do 12. juna pošalju svoje podatke: Ime i prezime, godina studija i i-mejl adresa.

Sastanak studenata sa prof. dr Snežanom Arnautović-Stjepanović biće organizovan u sredu, 13. juna u terminu koji će se kasnije objaviti.