Predavanje prof. dr Miomira Petrovića u SANU

Prof. dr Miomir Petrović će održati predavanje OBRASCI PONAVLJANJA, КONSTRUКCIJA RADNJE I NARATOLOŠКI POGLED NA STRUКTURU PRIPOVEDNOG DELA u ponedeljak 21. 1. 2019. u 14.15, Sala 301f, MI SANU, Кneza Mihaila 36.

Postoje li sličnosti između matematičkih jednačina, binarnih sistema i geometrije sa stvaranjem književnog dela? Кoliko je pisac svestan strukture svog romana i da li namerno ili podsvesno primenjuje određene obrasce tokom pisanja? Кoliko su književnost i matematika dve grane istog kosmičkog korena? Postavićemo ova i druga pitanja… i možda dati poneki odgovor na njih!