Predavanje Vuka Guberinića, osnivača i direktora CarGo

Vuk Guberinić, osnivač i direktor kompanije CarGo, održao je danas studentima prve godine u okviru predmeta Menadžment, predavanje o pokretanju kompanije, kreiranju misije i vizije, poslovnoj strategiji i razvojnom potencijalu i korišćenju savremenih tehnologija u poslovanju.

Pošto predavanju nisu mogli da prisustvuju studenti viših godina zbog poštovanja preventivnih mera, snimak predavanja će biti dostupan studentima.