Predstavljamo nove predmete – Projekti cirkularne i bioekonomije

Nastavljamo predstavljanje predmeta na novom akreditovanom programu Master studija – Upravljanje projektima i Industrija 4.0. Jedan od izbornih predmeta je Projekti cirkularne i bioekonomije.

Opšti cilj predmeta je da studenti usvoje znanja o pravljenju projektnih aplikacija i realizaciji projekata koji se finansiraju iz programa Evropske unije i drugih programa u oblasti cirkularne i bioekonomije. Dodatni cilj je uspešna primena znanja za finansiranje inovativnih ideja u oblasti  cirkularne i bioekonomije.

Studenti će sticati znanja o strateškim dokumentima u oblasti  cirkularne i  bioekonomije, programiranju programa EU i drugih programa za finansiranje projekata,  postojećim programima i onim dostupnim Srbiji, rešavanju problema kroz kreiranje projektnih  ideja, partnerstvu u projektima, opisu ciljeva i aktivnosti projekta, izlaznim rezultatima i dogoročnom uticaju projekta, održivosti projekta i multiplikujućim efektima, vidljivosti projekta, izradi budžeta i izveštaja o realizaciji projekta u oblasti cirkularne i  bioekonomije.

Ključne teme: Definicija projekta, projektni ciklus, podsistemi upravljanja projektima i specifičnosti za oblast upravljanje otpadom; Programiranje projekata EU sa fokusom na ekološke zahteve; Strateška dokumenta EU u oblasti cirkularne i bioekonomije: Programi EU u oblasti zaštite životne sredine. Stablo problema, stablo rešenja; Logička matrica; Sažetak projekta, pozadina projekta, opšti i specifični ciljevi projekta; Ciljne grupe, horizontalni zahtevi u pogledu sektora i ciljnih grupa; Multiplikujući efekti. Inovativnost projekta; Budžet projekta; Pravila javnih nabavki; Prateća projektna dokumentacija; Primer projektne aplikacije za oblast cirkularne i bioekonomije; Ocenjivanje projekata; Pronalaženje partnera, pronalaženje poziva za predaju aplikacija, implementacija projekata.

Prijava na master studije je i dalje u toku!