Predstavljamo nove predmete – Uvod u veštačku inteligenciju

Jedan od novih predmeta na osnovnim studijama na studijskom programu Inženjerski menadžment je i Uvod u veštačku inteligenciju. Cilj ovog predmeta je poznavanje savremenih trendova razvoja algoritama i tehnika u oblasti mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža, kao i sticanje znanja neophodnih za primenu veštačkih neuronskih mreža. Studenti će takođe razvijati sposobnost simulacije i primene softverskih alata u domenu veštačke inteligencije.

Po završetku programa predmeta studenti će biti u stanju da: primene postojeće algoritme i implementiraju sisteme mašinskog učenja; definišu jednostavne probleme i načine njihovog rešavanja uz primenu postojećih softverskih alata; razlikuju vrste neuronskih mreža, njihove prednosti i nedostatke; identifikuju primenu neuronskih mreža u inteligentnim računarskim sistemima.

Neke od najvažnijih tema su: Mašinsko učenje; Centralna oblast istraživanja u veštačkoj inteligenciji; Razlika između mašinskog učenja i istraživanja podataka; Tipovi mašinskog učenja; Nadgledano učenje; Problem regresije (linearna i logistička regresija); Problem klasifikacije; Strukturna predikcija; Parametarski i neparametarski modeli; Nenadgledano učenje; Polunadgledano učenje; Učenje sa podrškom; Veštačke neuronske mreže; Osnovna svojstva, arhitekture i algoritmi obučavanja veštačkih neuronskih mreža; Modeli neurona; Tipovi aktivacionih funkcija; Arhitekture neuronskih mreža; Obučavanje neuronskih mreža; Perceptron; Inteligentni agenti kao osnova razvoja inteligentnih sistema; Veštačke neuronske mreže u inteligentnim sistemima; Neuroračunarski projekti; Osnovna svojstva, faze, planiranje i upravljanje.

Praktična nastava obuhvata: Upoznavanje sa softverima za simulaciju veštačkih neuronskih mreža; Sisteme prepoznavanja, simulaciju sistema veštačkih neuronskih mreža, simulaciju kretanja mobilnog robota (primeri); Izradu domaćih zadataka i seminarskih radova vezanih za simulaciju realnih sistema i primenu veštačkih neuronskih mreža.