Predstavljamo predavače po pozivu konferencije CIBEK 2021 – Senhorinha Teixeira

Prof. dr Senhorinha Teixeira, (doktor hemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Birminghamu, Ujedinjeno Kraljevstvo) je vanredni profesor na Odeljenju za proizvodno i sistemsko inženjerstvo na Univerzitetu Minho, Portugal. Trenutno predaje numeričke metode i CFD kurseve. Nadzirala je i ko-nadzirala 10 doktorskih i 50 master disertacija. Autor je i/ili koautor više od 200 publikacija na konferencijama, 9 poglavlja u knjigama i 50 članaka u međunarodnim časopisima. Njena glavna istraživačka područja uključuju modeliranje i računarsku simulaciju industrijskih procesa i energetskih sistema. Trenutno je angažovana i kao Erasmus koordinator.