Predstavnici Fakulteta na Euroguidance konferenciji

Direktor Centra za razvoj karijere Fakulteta za inženjerski menadžment, doc. dr Tatjana Ilić Kosanović i diplomac Fakulteta za inženjerski menadžment i diplomac master studija Judge Business School, Kosta Živanović, učestvuju danas u radu Euroguidance konferencije „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“.

Na konferenciji se razmenjuju mišljenja, iskustva dosadašnje prakse, a takođe se razmatraju pravci razvoja karijernog vođenja i savetovanja.

Svoja iskustva prenose i karijerni praktičari iz Češke, Slovačke. Mađarske, Hrvatske i Portugala.

Danas je takođe Europass alat za predstavljanje znanja, veština i sposobnosti dostupan i na srpskom jeziku.