Prezentacija EBSCO baze naučnih izvora

Prezentaciju EBSCO baze naučnih izvora danas je na Fakultetu za inženjerski menadžment održala Karolina Podloucka, ovlašćeni EBSCO predavač za Jugoistočnu Evropu.

Fakultet za inženjeski menadžment obezbeđuje pristup EBSCO bazi, za potrebe nastavnog i naučnog rada od 2018. godine. Naučni časopis Fakulteta Serbian Journal of Engineering Management je pretraživ putem EBSCO baze od januara 2021. godine.

Pretraživanje EBSCO baze korisnicima je dostupno sa Fakulteta. Pored baze Academic Search Complete koja pruža pristup za više od 8500 naslova časopisa u punom tekstu, za korisnike je otvoren i pristup eBooks Academic Collection bazi elektronskih knjiga.