Prezentacije studenata FIM – Modeli proizvodnih i tehnoloških procesa – jun 2018.

Studenti i profesori Fakulteta za inženjerski menadžment imali su priliku danas da prisustvuju prezentacijama svojih kolega. Svoja istraživanja prezentovali su:

  • Luka Latinović, II godina, Proizvodnja i tehnološki procesi (Uvodna prezentacija) i Proizvodnja biodizela;
  • Radovan Mitrović, IV godina, Proizvodnja aspirina;
  • Miloš Raković, IV godina, Proizvodnja briketa (industrija nameštaja).

Mentor studentskih istraživanja bila je doc. dr Mina Jovanović.