Prijava za Master studije – Septembar 2018.

Prijava na Master program za školsku 2018/19. godinu, koji počinje u novembru 2018, započinje 17. septembra 2018.

Programi master studija:

  • Upravljanje projektima (60 ECTS);
  • Inženjering i menadžment bezbednosno-informativnih sistema (60 ECTS);
  • Menadžment informaciono-telekomunikacionih tehnologija (60 ECTS);
  • Ekonomika i menadžment energetike (60 ECTS);
  • Menadžment (120 ECTS).

Svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da kontaktiraju Studentsku službu i dobiju sve potrebne informacije:

Telefon: 011 41 40 420. E-mail: master@fim.rs

Svi zainteresovani kandidati mogu da razgovaraju sa profesorima i asistentima Fakulteta i da dobiju sve informacije o programima, akreditaciji i uslovima studija. Otvorena vrata se na Fakultetu organizuju petkom od 10.00-14.00 i zakazuju se putem i-mejla prijava@fim.rs.