Prijave za akreditovane doktorske studije

I dalje su otvorene prijave za upis na akreditovane doktorske studije – Upravljanje otpadom u školskoj 2019/20. godini!

Program studija možete da vidite ovde

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoje prijave putem i-mejla prijava@fim.rs, kao i da postave pitanja u vezi sa programom ili zakažu razgovor sa profesorima koji drže nastavu na programu putem i-mejla office@fim.rs.

Cilj studijskog programa je da razvije procesno mišljenje koje daje dobru osnovu za razumevanje ideje industrijskog otpada, odnosno sistemskog i inženjerskog pristupa njegovim upravljanjem. Studenti će razumeti da su preduzeća deo društvene, ekonomske i kulturne stvarnosti u kojoj se bivstvuje i da je od izuzetnog značaja način odlaganja otpada, uspostavljanja transverzalnih veza, integracije, interrelaciona i horizontalna strategija vezanih za odlaganje otpada. Sa takvim saznanjem studenti će razumeti i verovati da se upravljanje otpadom može zasnivati samo na inovativnim rešenjima, a njihov temelj se nalazi u znanju. Studijski program će na taj način stvoriti profesionalce, koji će neprestano doprinositi kreiranju novog znanja.

Diploma – naučni naziv: Studenti stiču diplome doktora nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment

Uslovi za upis studijskog programa: Studijski program mogu biti upisani studenti koji su na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.

Kurikulum je koncipiran tako da omogućava studentima sticanje znanja, veština i sposobnosti iz oblasti inženjerstva i menadžmenta, odnosno sistemskog i inženjerskog menadžmenta, koje ih kvalifikuju kao eksperte iz oblasti upravljanja otpadom.

Naučna saznanja obuhvaćena u predmetima programa doktorskih studija sadrže elemente neophodne za samostalan istraživački rad. Pored toga, znanja iz oblasti upravljanja otpadom obezbeđuju studentima visoko specijalizovanu osposobljenost za praktično delovanje u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Program doktorskih sudija obuhvata 3 obaveznih predmeta, 4 izborna predmeta ( od ponuđenih 8 predmeta student bira 4 predmeta). Pored toga kurikulum obuhvata 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački i 1 naučno-istraživački projekat. Na osnovu tako koncipiranog kurikuluma student je osposobljen da pristupi studijsko-istraživačkiom radu, delu kurikuluma koji ima za cilj da razradi predmet i cilj doktorske disertacije. Nakon odbranjenog i javno prihvaćenog studijsko-istraživačkog rada, student pristupa izradi i odbrani doktorske disertacije – najznačajnijem delu kurikuluma.

Način izdanja studija: Studije se izvode na srpskom i engleskom jeziku.