Prijemni ispit – Osnovne studije

Prijemni ispit za kandidate za studijski program osnovnih studija Inženjerski menadžment će se održati u utorak, 23. juna u 11.00.

Prijemni ispit za kandidate za studijski program osnovnih studija Menadžment će se održati u utorak, 23. juna u 13.00.

Potrebno je da svi kandidati budu na Fakultetu petnaest minuta pre termina ispita i da se pridržavaju propisanih mera zaštite (maske, rukavice, distanca).

Predaja dokumenata je danas, 22. juna od 10.00 do 14.00.

Rang lista će biti objavljena 25. juna na sajtu Fakulteta.