Priprema studenata za konferencije i takmičenja 2021/22.

Predstavnici Studentskog parlamenta, Olga Mašić (predsednik) i Luka Latinović (sekretar) su u dva termina, 29. oktobra i 5. novembra, studentima prve godine predstavili mogućnosti za učešće studenata u naučnom radu Fakulteta (CIBEK konferencija) i naučnim i stručnim takmičenjima (Climathon, studije slučaja).

Uskoro će biti objavljen konkurs za kreiranje timova za različite naučne i stručne aktivnosti studenata u školskoj 2021/22. godini.