Priručnik Upravljanje karijerom

Novo izdanje Fakulteta za inženjerski menadžment, praktični Vodič za karijeru doc. dr Tatjane Ilić-Kosanović je prvenstveno namenjen studentima Fakulteta za inženjerski menadžment sa ciljem asistencije u procesu planiranja karijere, razumevanja sopstvenih znanja, veština i sposobnosti i ulaska na tržište rada.

Vodič može da bude od koristi i studentima ostalih visokoškolskih institucija u naporima da pojačaju svoju zapošljivost. Jačanje zapošljivosti mladih diplomaca različitih profila je od izuzetne važnosti za razvoj privrednih i društvenih potencijala Srbije kroz unapređivanje znanja mladih. Vodič, takođe, može biti od koristi i maturantima srednjih škola različitog profila, bilo onima koji se odmah posle srednje škole uključuju u tržište rada ili onima koji će nastaviti dalje obrazovanje.

Vodič objašnjava proces planiranja karijere, neophodnost samoprocene, unapređenja sopstvenih znanja, veština i sposobnosti, umrežavanja, kao i pohađanja radne prakse. Vodič takođe demistifikuje proces selekcije kandidata kod poslodavaca i ukazuje na neophodne korake u procesu traženja posla. Date su suštinske informacije o ulozi i formulisanju radne biografije i motivacionog (propratnog) pisma.

U prilozima su prikazani primeri radne biografije jedne osobe u dve verzije različitog kvaliteta i dva motivaciona (propratna) pisma različitog kvaliteta, a dato je i nekoliko alata za samoprocenu: formular za planiranje karijere, formular za samoprocenu, formular o radnoj sredini. Ovi alati mogu da pomognu studentima i učenicima da se pripreme za razgovor sa karijernim savetnikom u svojoj ustanovi, ali i da bolje razumeju sebe, svoje slabe i jake strane, svoja znanja, veštine, sposobnosti, ali i interesovanja. U prilogu su prikazana i najčešća pitanja na intervjuu za posao.

Ovaj vodič, koji je nastao na osnovu višeod deset godina uspešne prakse u vođenju visokoškolskih centara za razvoj karijere i karijernom vođenju i savetovanju, predstavlja dobru osnovu za studente i učenike da započinju aktivnosti upravljanja sopstvenom karijerom, na osnovu razumevanja sopstvenih znanja, veština, sposobnosti i interesovanja u cilju jačanja sopstvene zapošljivosti.

Urednik izdanja je prof. dr Vladimir Tomašević.