Pristup bazi EBSCO eBooks Academic Collection

Pored EBSCO baze Academic Search Complete korisnicima sa Fakulteta za inženjerski menadžment je od 1. aprila dostupna i baza eBooks Academic Collection.

Ova multidisciplinarna kolekcija obuhvata više od 249.400 e-knjiga koje pokrivaju veliki izbor akademskih predmeta, sadrži e-knjige vodećih izdavača i univerzitetske štampe. Sve e-knjige su dostupne sa neograničenim pristupom korisnicima iz čitaonice Fakulteta.

Baza Academic Search Complete pruža pristup za više od 8500 naslova časopisa u punom tekstu i više od 13000 publikacija. Promotivni pristup eBooks Academic Collection bazi elektronskih knjiga za korisnike je otvoren od 1. aprila do 1. jula 2024.

Fakultet za inženjeski menadžment obezbeđuje pristup EBSCO bazi, za potrebe nastavnog i naučnog rada od 2018. godine. Naučni časopis Fakulteta Serbian Journal of Engineering Management je pretraživ putem EBSCO baze od januara 2021. godine.

EBSCO-eBooks-Academic-Collection