Pristupno predavanje – dr Jelena Raut

Na Fakultetu za inženjerski menadžment je danas dr Jelena Raut održala javno pristupno predavanje na temu Ekosistemski pristup preduzetništvu.