Privremeno zatvoren klub studentskog parlamenta

Klub studentskog parlamenta biće zatvoren do daljnjeg.