Priznavanje rezultata prijemnih ispita sa srodnih fakulteta

Za upis na akreditovani studijski program četvorogodišnjih osnovnih studija Inženjerski menadžment Fakulteta za inženjerski menadžment, priznaju se rezultati prijemnih ispita srodnih Fakulteta – Univerzitet u Beogradu: Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Tehnički fakultet u Boru; Univerzitet u Novom Sadu: Fakultet tehničkih nauka i Univerzitet u Kragujevcu: Fakultet inženjerskih nauka.

Više informacija na 011 41 40 420.

Prijava na Fakultet je moguća preko sajta www.fim.edu.rs.

Studijski program možete videti ovde.