Proba pristupa obrazovnom materijalu

Svi studenti Fakulteta za inženjerski menadžment mogu da se prijave na Google Classroom sa i-mejl adresom koju su naveli u prijavi na adresu daljina@fim.rs. Probu će izvršiti tako što će pristupiti predmetu Osnove menadžmenta sa kodom edbchun. Kodove za ostale predmete će dobiti od predstavnika Fakulteta u narednim danima.