Produžena prijava za doktorske studije do 20. novembra!

Prijava za doktorske studije Upravljanje otpadom produžena je do 20. novembra!

Program studija možete da vidite ovde.

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoje prijave putem i-mejla prijava@fim.rs, kao i da postave pitanja u vezi sa programom ili zakažu razgovor sa profesorima koji drže nastavu na programu putem i-mejla office@fim.rs.

Cilj studijskog programa je da razvije procesno mišljenje koje daje dobru osnovu za razumevanje ideje industrijskog otpada, odnosno sistemskog i inženjerskog pristupa njegovim upravljanjem. Studenti će razumeti da su preduzeća deo društvene, ekonomske i kulturne stvarnosti u kojoj se bivstvuje i da je od izuzetnog značaja način odlaganja otpada, uspostavljanja transverzalnih veza, integracije, interrelaciona i horizontalna strategija vezanih za odlaganje otpada. Sa takvim saznanjem studenti će razumeti i verovati da se upravljanje otpadom može zasnivati samo na inovativnim rešenjima, a njihov temelj se nalazi u znanju. Studijski program će na taj način stvoriti profesionalce, koji će neprestano doprinositi kreiranju novog znanja.

Diploma – naučni naziv: Doktor nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment.

Uslovi za upis studijskog programa: Studijski program mogu biti upisani studenti koji su na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.

Kurikulum je koncipiran tako da omogućava studentima sticanje znanja, veština i sposobnosti iz oblasti inženjerstva i menadžmenta, odnosno sistemskog i inženjerskog menadžmenta, koje ih kvalifikuju kao eksperte iz oblasti upravljanja otpadom.

Naučna saznanja obuhvaćena u predmetima programa doktorskih studija sadrže elemente neophodne za samostalan istraživački rad. Pored toga, znanja iz oblasti upravljanja otpadom obezbeđuju studentima visoko specijalizovanu osposobljenost za praktično delovanje u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Program doktorskih studija obuhvata 3 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta (od ponuđenih 8 predmeta student bira 4 predmeta). Pored toga kurikulum obuhvata 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački i 1 naučno-istraživački projekat. Na osnovu tako koncipiranog kurikuluma student je osposobljen da pristupi studijsko-istraživačkiom radu, delu kurikuluma koji ima za cilj da razradi predmet i cilj doktorske disertacije. Nakon odbranjenog i javno prihvaćenog studijsko-istraživačkog rada, student pristupa izradi i odbrani doktorske disertacije – najznačajnijem delu kurikuluma.

Način izdanja studija: Studije se izvode na srpskom i engleskom jeziku.