Prof. dr Milan Radovanović učestvuje u projektu prevođenja Biblije

Prof. dr Milan Radovanović, profesor Estetike i Teorije umetnosti na Fakultetu za inženjerski menadžment, odnosno Institutu za umetničku igru, pozvan je od strane Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da se priključi stručnom timu naših vodećih klasičnih filologa, helenista, teologa, paleografa i staroslavista, i da učestvuje u projektu prevođenja Biblije sa izvornih biblijskih jezika – starojevrejskog i starogrčkog, uz konsultovanje veoma preciznih staroslovenskih prevoda.

Dosadašnji prevodi Đure Daničića i Vuka Karadžića nastali su sa latinskih, nemačkih i crkvenoslovenskih predložaka. Ovim projektom prvi put u našoj istoriji dobijamo integralan prevod Svetog pisma Starog zaveta na srpski jezik. Noviji prevodi Biblije na strane jezike uglavnom su rađeni sa masoretskog teksta, a Septuaginta kao najstariji prevod Tanaha na starogrčki jezik i najstariji sačuvan rukopis Svetog pisma Starog zaveta, sada privlači posebnu pažnju naučnika i filologa u čitavom svetu. Zamisao je da stručni tim nastavi da radi na novom kritičkom izdanju Septuaginte, čime projekat ima i veliki međunarodni značaj.