Prof. dr Vladimir Tomašević izabran za redovnog člana Matice srpske

Prof. dr Vladimir Tomašević, predsednik Saveta Fakulteta, je na sednici Upravnog odbora Matice srpske održanoj 11. februara, izabran za redovnog člana Matice srpske.