Profesori FIM imenovani za predsednike nadzornih odbora važnih ustanova kulture Beograda

Na današnjoj sednici Skupštine Grada Beograda, prof. dr Vladimir Tomašević je imenovan za predsednika nadzornog odbora BITEF-a, a doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović za predsednika nadzornog odbora Omladinskog pozorišta Dadov. Profesor dr Tomašević ima dugogodišnje iskustvo u produkciji umetničkih događaja, a više godina na visokoškolskim institucijama predaje predmete Produkcija u umetnosti i medijima, Produkcija umetničke igre i Menadžment u umetnosti i medijima. Docent dr Tatjana Ilić-Kosanović predaje predmet Osnovi produkcije u umetnosti i medijima.