Promena rasporeda za I godinu studija – Inženjerski menadžment

Studenti I godine osnovnih studija, studijski program Inženjerski menadžment – svi smerovi, mogu da vide ažurirani raspored časova ovde.