Promene u rasporedu časova – Zimski semestar 2021/22.

Obaveštavamo sve studente, saradnike i profesore da je došlo do korekcije rasporeda časova za studente I, II i IV godine studijskog programa Inženjerski menadžment. Promene možete videti ovde.