Promene u terminima u januarsko-februarskom ispitnom roku 2018.

Promene u terminima ispita u januarsko-februarskom roku možete da vidite na oglasnoj tabli.

Prijava ispita će se realizovati od 29. 01. do 31. 01. 2018. godine u prostorijama Studentske službe od 11.00 – 14.00 časova.

Studentska služba