Provera originalnosti radova na Fakultetu – Turnitin softver

Fakultet za inženjerski menadžment i dalje proverava originalnost svih seminarskih, diplomskih i master radova putem Turnitin platforme. Buduće doktorske disertacije će se takođe proveravati putem ovog softvera.