PRVI POZIV ZA AUTORE, SERBIAN JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT – JUL 2021.

Serbian Journal of Engineering Management je naučno-stručni časopis koji objavljuje Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjerskog menadžmenta. Časopis je posvećen temama inženjerskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva.

Teme: inženjerski menadžment, industrijsko inženjerstvo, upravljanje projektima, strategijski menadžment, logistika, menadžment operacija, menadžment proizvodnih sistema, kontrola kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, menadžment informaciono-komunikacionih tehnologija, menadžment u visokotehnološkim industrijama, menadžment životne sredine, upravljanje otpadom, menadžment održavanja, marketing, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, finansijski menadžment, menadžment kreativnih industrija, bezbednosni menadžment.

Serbian Journal of Engineering Management je sada i zvanično deo baze CENTRAL & EASTERN EUROPEAN ACADEMIC SOURCE (CEEAS)!

Časopis se može naći na listi pretraživanjem Ebsco web sajta www.ebsco.com, odnosno stranice sa listom naslova https://www.ebsco.com/title-lists, (slovo C –  CEEAS) i u okviru spiska časopisa u Excel ili Html formatu.

Časopis je u kategorisan kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Službeni jezici časopisa su engleski i srpski jezik. Za naredni broj, članci se isključivo primaju na engleskom jeziku.

U toku su pripreme za objavljivanje jedanaestog broja časopisa, a članci se mogu dostaviti redakciji najkasnije do 15. maja 2021.

Uputstvo za pripremu članaka:

Guidelines for the Preparation of Papers for Publication in the Serbian Journal of Engineering Management NEW