Rad administracije Fakulteta od 24. do 30. novembra

U nedelji od 24. do 30. novembra, administracija Fakulteta (studentska služba, finansije) radi normalno. Biblioteka radi od 10.00 do 16.00.