Rad Fakulteta posle praznika

Fakultet za inženjerski menadžment od 10. januara nastavlja svoje nastavne i nenastavne aktivnosti prema planu rada i rasporedu časova. Nastava se u prvom semestru izvodi do 21. janaura.