Radionice u okviru kursa Upravljanje karijerom 2018/19. (novembar 2018)

Po završetku prvog dela kursa Upravljanje karijerom za studente I godine Fakulteta za inženjerski menadžment, koji je bio posvećen akademskom razvoju studenata (pisana komunikacija, pisanje seminarskih radova, referenciranje, sastavljanje uspešnih prezentacija i prezentovanje), otpočeo je drugi deo kursa koji je posvećen jačanju kompetencija studenata za upravljanje karijerom.

Posle radionica posvećenih ličnoj SWOT analizi i postavljanju ciljeva, u nedelji od 26. do 30. novembra za sve studente I godine se organizuje višečasovna radionica (4 časa) na temu pisanja radne biografije i motivacionih pisama.