Razmena studenata sa Tambov State Technical University – maj 2020.

Za studente Fakulteta za inženjerski menadžment, svih nivoa (osnovne, master i doktorske studije) je, u okviru programa naučno-tehničke saradnje sa Tambov State Technical University, Tambov, Russia, organizovana razmena, koja će se odvijati u periodu od 7. do 14. maja 2020. godine (sedam dana).

Za studente je obezbeđen besplatan put, smeštaj i hrana.

Potrebno je da se zainteresovani studenti jave na E-mail karijera@fim.rs do 27. decembra. Opširnije informacije se mogu dobiti od prodekana za međunarodnu saradnju, prof. Jelene Ilić.

Studenti sa Tambov State Technical University će na Fakultetu za inženjerski menadžment gostovati u aprilu 2020.