Akreditovani Fakultet za inženjerski menadžment

Na četrdeset prvoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održanoj u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 26. decembra 2019. godine, doneta je odluka o (re)akreditaciji Fakulteta za inženjerski menadžment kao ustanove, kao i sledećih studijskih programa:

  • OAS – Inženjerski menadžment, na srpskom i engleskom jeziku;
  • MAS – Upravljanje projektima i industrija 4.0, na srpskom i engleskom jeziku.

Ishodi akreditacija mogu da se vide: na sajtu NAT