Revolucija u industriji puteva

Do 2035. godine očekuje se da 15 odsto prodatih lakih vozila bude potpuno autonomno.

Autonomna vozila omogućavaju uže trake

Kako raste udeo vozila sposobnih za funkcionisanje bez ljudskih vozača, očekuje se dramatičan porast preciznosti vožnje. Dodatna tačnost mogla bi eliminisati potrebu za trakama koje su mnogo šire od vozila. Dok su tradicionalne trake izgrađene dovoljno široko da uračunaju ljudske greške, obično široke između 3,50 i 3,75 metara (prema Evropskoj komisiji), širina budućih traka mogla bi se smanjiti na 2,8 metara i dalje bi mogla da primi putničke automobile i teške kamione. Putevi namenjeni isključivo putničkim automobilima mogli bi imati trake uže i do 2,5 metra, čineći puteve sa četiri trake i do 4,0 metra uži nego što su danas.

Automatizacija građevine povećava produktivnost

S obzirom na još uvek značajnu količinu ručnog rada potrebnog za izgradnju puteva, automatizacija je obećavajuća prilika za poboljšanje produktivnosti u ovoj industriji sa niskim maržama. Na primer, početno snimanje moglo bi se dalje automatizovati upotrebom lidarske tehnologije, smanjujući vreme i troškove. Podaci iz više izvora mogu se uneti u digitalni prikaz fizičkog sredstva poznatog kao digitalni blizanac. Takvi digitalni modeli omogućavaju izvođačima da vizualizuju čitav životni ciklus puta, optimizujući njegove performanse. Korišćenje 3-D sistema za upravljanje mašinskim iskopima može poslužiti kao zamena za procenu potencijala automatizacije u kasnijim fazama izgradnje puteva. Ovi sistemi kombinuju usluge geolokacije sa digitalnim modelima da bi delimično automatizovali zemljane radove. Bageri opremljeni takvim sistemima mogu iskopati ili klasirati do 30 procenata brže od mašina koje ne koriste 3-D sistem.

Do pre pet godina, projektovanje i izgradnja puteva retko su koristili bilo koji oblik digitalizacije ili analitike, ali ove tehnologije će u bliskoj budućnosti značajno uticati na dizajn i izgradnju puteva. Prvo, putevi će se od pasivnog medija razviti u sistem merenja i vođenja. Senzori, ugrađeni u strukturu novoizgrađenih puteva ili pozicionirani oko postojećih puteva, koristiće se za vođenje vozila, što će im omogućiti da se približavaju, potencijalno povećavajući kapacitet trake i do 50 procenata. Ovaj pristup trenutno testiraju vlasti u Kini. Putevi će takođe moći autonomnim vozilima da prenose površinske uslove, na primer, nivoe trenja usled temperature vode ili hladnoće. Ostale vrste senzora koristiće se za prediktivno održavanje, povećavajući vreme rada puteva, istovremeno smanjujući troškove i broj zatvorenih puteva.

Napredni materijali poboljšavaju trajnost

Povećanje upotrebe puteva znači da će putevi morati da budu trajniji. Novoizgrađeni putevi mogu se graditi koristeći nove građevinske materijale (poput plastike) u njihovoj asfaltnoj mešavini. Ovim načinom gradnje putevi mogu biti i do 60 odsto jači od konvencionalnih asfaltnih puteva, što ih čini pogodnijim za smeštaj više vozila po kilometru puta. Postojeći putevi će verovatno takođe morati da se podvrgnu značajnoj obnovi da bi udovoljili ovoj novoj potražnji. Budući da će ove nadogradnje biti ograničene na najviše slojeve puta, one će biti jeftinije od izgradnje novih puteva od nule.

Napredak u izgradnji puteva se brzo približava, a vreme za delovanje je sada. Kriva učenja biće strma, ali dugo vreme izvođenja potencijalno duže od 15 godina za planiranje i stvaranje uslova za izgradnju ovih novih puteva daje zainteresovanim stranama vremena za pripremu. Predstoji napredak u građevinskom materijalu i daje potencijal za postepenu optimizaciju. Digitalizacija puteva će se verovatno dešavati korak po korak, jer se postojeći putevi nadograđuju i započinje modularizacija u građevinarstvu. Suprotno tome, putevi se mogu suziti tek nakon što kritični broj vozila postane potpuno autonoman. Pored toga, za mnoge od ovih novih karakteristika biće potrebna značajna ulaganja u nadogradnju braon polja postojeće putne infrastrukture. Sve veći broj zainteresovanih strana u predelu izgradnje puteva trebalo bi da započne kolektivni razgovor sada kako bi se najbolje pripremio za uspeh u ne tako dalekoj budućnosti.

McKinsey