Sastanak tima naučnog projekta WaPoDe

 

Na Fakultetu za inženjerski menadžment 17. aprila je održan radni sastanak naučnog projekta WaPoDe (Water Pollution Detection).
Reč je o projektu od velikog značaja, podržanom od strane Fonda za nauku Republike Srbije, u kojem učestvuju Tehnički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Institut za nuklearne nauke Vinča, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i Fakultet za inženjerski menadžment.
Na sastanku su dogovoreni dalji koraci ka realizaciji projekta.